29 april, 2022

Steltkluten bij het Kraaienest

Vandaag kwam het bericht door dat er bij het Kraaienest in de Lier 4 Steltkluten waren gezien. Een  mooie ontdekking van Gert Jan Bohms. Een Steltkluut vind ik een bijzonder mooie vogelsoort. De elegantie, de ragfijne snavel en het bonte verenkleed maken deze vogels de faforiet van vele vogelfotografen. Natuurlijk kon ik het niet laten en vertrok spoorslags naar het Kraaienest. De vogels werden natuurlijk snel gevonden. Wow, wat een mooie waarneming.

De Steltkluut is een gracieuze vogel met een ruim verspreidingsgebied. In Nederland is de Steltkluut een bijzondere broedvogel. Steltkluten zijn sociale vogels die in goede leefgebieden het liefst in kleine groepen optrekken. Steltkluten zijn bijna kosmopolieten, op elk continent behalve Antarctica komen ondersoorten van de Steltkluut voor. Onmiskenbare vogel met lange rozerode poten, lange, rechte, dunne snavel en een zwart-wit kleed: witte onderdelen, zwarte vleugels en rug, en een zwart-wit geschakeerde kop. Bij mannetjes gemiddeld meer zwart op de kop, maar de overlap is groot. Adulte mannetjes hebben een glazende, gitzwarte mantel, vrouwtjes en jonge vogels enigszins dof bruinzwart.  Bron: Vogelbescherming.nl

Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta   en   Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta   -   Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta   en   Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta   en  Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta  en   Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta   en  Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta  en  Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

28 april, 2022

Italiaanse sensatie in Garderen

Op 15 april j.l. werd er in Garderen een mannetje Italiaanse mus ontdekt. Voor de eerste keer in Nederland! Uiteraard was het voor de twitchers onder ons heel belangrijk om deze vogel te zien. Voor mij was het toeval dat ik een maand geleden een bungalow boekte bij Roompot in de buurt van Putten. Dit is niet ver van Garderen. Ja, als je er dan toch zo dichtbij zit dan ga je toch even kijken. Ik kon er nu lekker ontspannen op de fiets naar toe!

Volgens de ontdekker was de vogel al een maand aanwezig!

De vogel was een succesvol koppel met een vrouwtje huismus wat resulteerde in een nestje onder dakpannen. Regelmatig werd er gevoerd! Dus nageslacht verzekerd.

Ben benieuwd of de CDNA deze vogel gaat goedkeuren!

 Italiaanse Mus  ·   Italian Sparrow  ·  Passer italiae
Italiaanse Mus  ·   Italian Sparrow  ·  Passer italiae
 Italiaanse Mus  ·   Italian Sparrow  ·  Passer italiae
 Italiaanse Mus  ·   Italian Sparrow  ·  Passer italiae
 Italiaanse Mus  ·   Italian Sparrow  ·  Passer italiae
 Italiaanse Mus  ·   Italian Sparrow  ·  Passer italiae
Italiaanse Mus  ·   Italian Sparrow  ·  Passer italiae
Nog even een foto opgezocht die ik destijds in Italië heb gemaakt. Dit ter vergelijking.

Italiaanse Mus  ·   Italian Sparrow  ·  Passer italiaeAlvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

25 april, 2022

Purperreiger onverwachte ontmoeting

Vorige week werden de eerste Beflijsters gemeld. Een leuke soort die ik toch wel elk jaar wil zien! Bij de begraafplaats Hofwijk in Overschie is er altijd een reële kans er eentje of meerdere te zien. Groot was mijn verbazing een Purperreiger te zien die aan het foerageren was in de grote singel. Helaas zag de Purperreiger mij eerder dan ik hem/haar. De vogel vloog een klein stukje op en landde enkele 10-tallen meters verder weer aan de waterkant. Dat gaf me de gelegenheid enkele opnamen te maken. Een argeloze bezoeker van de begraafplaats stootte de reiger op. Gelukkig maakte de vogel nog een laatste rondje. Dit gaf me de gelegenheid de vogel in vlucht te fotograferen. Een Beflijster heb ik niet gezien maar de ontdekking van de Purperreiger maakte veel goed!!

De Purperreiger is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk. Hij is donkerder, iets kleiner maar vooral slanker dan de bekende blauwe reiger. In vlucht vallen vooral de ver uitstekende poten met lange tenen op. De Purperreiger is een moerasbewoner en broedt in kolonies in drassig, overjarig rietland en in door oud riet omgeven struweel. Het voedsel bestaat vooral uit vis en amfibiën, die in ondiep open water gevangen worden. Het zijn trekvogels, die overwinteren in West-Afrika ten zuiden van de Sahara. Purperreigers zijn een stuk zeldzamer dan de algemene Blauwe reiger.  Bron: Vogelbescherming.nl

Purperreiger   .   Purple Heron  ·  Ardea purpurea
Purperreiger   .   Purple Heron  ·  Ardea purpurea
Purperreiger   .   Purple Heron  ·  Ardea purpurea
Purperreiger   .   Purple Heron  ·  Ardea purpurea
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog.

20 april, 2022

Vogelhut Hoge veluwe

Na mijn bezoek aan de Zwarte Ooievaar in Dieren besloot ik nog even langs te gaan bij de vogelhut van de Hoge Veluwe. Dit is nog steeds een fantastische locatie om van heel dichtbij vogels te fotograferen. Na een goede tip van een mede fotograaf vernam ik dat de hut vooral veel Kruisbekken aantrok. Een gewilde soort voor de fotograaf. Het water in de vijver voor de hut is een van de weinige plekken in de omgeving waar vogels kunnen drinken en badderen. Niet alleen Kruisbekken maken daar gebruik van maar ook een bonte stoet van vogels zoals de Merel, Zanglijster, Appelvink, Goudvink, Sijs, Vink, Kruisbek, Heggenmus, Koolmees, Zwarte mees en Pimpelmees. Ook een Eekhoorn en zelfs een Wild Zwijn kwam even buurten. Helemaal top.      

Kruisbek   .  Red Crossbill  ·  Loxia curvirostra
Kruisbek   .  Red Crossbill  ·  Loxia curvirostra
Kruisbek   .  Red Crossbill  ·  Loxia curvirostra
Kruisbek   .  Red Crossbill  ·  Loxia curvirostra
Kruisbek   .  Red Crossbill  ·  Loxia curvirostra
Kruisbek   .  Red Crossbill  ·  Loxia curvirostra
Boomklever   .   Eurasian Nuthatch  ·  Sitta europaea
Eekhoorn  .  Sciurus vulgaris
Eekhoorn  .  Sciurus vulgaris
Eekhoorn  .  Sciurus vulgaris
Zanglijster   .   Song Thrush  ·  Turdus philomelos
Zanglijster   .   Song Thrush  ·  Turdus philomelos
Goudvink   .   Eurasian Bullfinch  ·  Pyrrhula pyrrhula

Zwarte mees   .   Coal Tit  ·  Periparus ater
Vink   .  Common Chaffinch  ·  Fringilla coelebs
 Heggenmus   .   Dunnock  ·  Prunella modularis
Grote Bonte Specht   .   Great Spotted Woodpecker  ·  Dendrocopos major
Grote Bonte Specht   .   Great Spotted Woodpecker  ·  Dendrocopos major
Grote Bonte Specht   .   Great Spotted Woodpecker  ·  Dendrocopos major

 Pimpelmees   .   Eurasian Blue Tit  ·  Cyanistes caeruleus
Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
Keep   .  Brambling  ·  Fringilla montifringilla
Merel   .   Common Blackbird  ·  Turdus merula
 Goudvink   .   Eurasian Bullfinch  ·  Pyrrhula pyrrhula
 Goudvink   .   Eurasian Bullfinch  ·  Pyrrhula pyrrhula
 Goudvink   .   Eurasian Bullfinch  ·  Pyrrhula pyrrhula

Kruisbek   .  Red Crossbill  ·  Loxia curvirostra
Kruisbek   .  Red Crossbill  ·  Loxia curvirostra
Wild zwijn . Sus scrofa
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.