28 januari, 2022

IJseend

Vandaag zagen we tijdens onze twee-wekelijkse fietstocht in onze omgeving een prachtig mannetje IJseend (helaas zonder lange staart) bij de Krabbenplas. Toen we ter plaatse arriveerden kwam de IJseend net aanvliegen en landde midden in een groep Kuifeenden. Een omtrekkende beweging naar een betere positie achter een rietrand gaf me nog betere omstandigheden om de vogel zeer dichtbij te fotograferen. Wow wat een mooie waarneming.

De IJseend is een bijzonder fraaie eend, met een voornamelijk zwart-wit verenpak. Het is een arctische soort, die broedt op de toendra's van het Noordelijk Halfrond, in zowel Eurazië als Noord-Amerika. In Nederland is de IJseend erg schaars. Hij overwintert in klein aantal op de Waddenzee en in zeer klein aantal elders voor de kust, zoals bij de Brouwersdam. Daarbuiten is hij zeldzaam. Hij leeft vooral van schelpdieren, die hij duikend bemachtigt. In 2019 heeft voor het eerst een paar IJseenden gebroed in Nederland, op de Marker Wadden. Het mannetje heeft een lange staart en is in de winter wit met een zwarte Y-vormige tekening op de rug, een zwarte borstband, grijze flanken en een zwarte wangvlek. 's Zomers krijgen de mannetjes een zwarte kop en borst. Vrouwtjes hebben in de winter een witte nek en kop met donkere wang en kruin. In de zomer hebben vrouwtjes een wat donkerdere kop. De IJseend is een van de luidruchtigste soorten eenden. Het mannetje maakt een vérdragend jodelend geluid. Bron Vogelbescherming.nl

IJseend    .    Long-tailed Duck  ·  Clangula hyemali en Kuifeend   .   Tufted Duck  ·  Aythya fuligulas
IJseend    .    Long-tailed Duck  ·  Clangula hyemalis
IJseend    .    Long-tailed Duck  ·  Clangula hyemalis
IJseend    .    Long-tailed Duck  ·  Clangula hyemalis
IJseend    .    Long-tailed Duck  ·  Clangula hyemalis
IJseend    .    Long-tailed Duck  ·  Clangula hyemalis
IJseend    .    Long-tailed Duck  ·  Clangula hyemalis
IJseend    .    Long-tailed Duck  ·  Clangula hyemalis
IJseend    .    Long-tailed Duck  ·  Clangula hyemalis
IJseend    .    Long-tailed Duck  ·  Clangula hyemalis


Ik heb geïnspireerd door deze mooie waarneming van de IJseend nog een schilderij met acrylverf gemaakt. 

IJseend    .    Long-tailed Duck  ·  Clangula hyemalis


Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

22 januari, 2022

Geelsnavelduiker in de haven van Stelledam

Zaterdagochtend neem ik altijd de tijd voor de dikke zaterdagbijlage van de krant. Heerlijk met een kopje koffie helemaal op je gemak!! Op een gegeven ogenblijk komt er een mailtje binnen over een Geelsnavelduiker in de haven van Stellendam. Wow dat is best wel heel bijzonder. De laatste keer dat ik er eentje zag was op 4 januari 1996 bij de Reeuwijksche Plassen - Plas Ravensberg (Zuid-Holland). Toen kon ik geen foto maken. De afstand was destijds veel te groot. De kans om er nu eentje te maken was heel groot omdat duidelijk werd dat er inmiddels al prachtige foto's waren geplaatst op waarneming.nl. Dus heel snel naar Stellendam. Bij aankomst was het al een drukte van belang. Al snel kon ik ook de vogel oppikken en de eerste foto's maken. Wat een prachtige vogel! Al snel zwom de vogel richting sluizen waar de mogelijkheden om een goede foto te maken weer wat groter was.

Hoe het met de vogel af gaat lopen is niet bekend. De vogel maakte op mij geen frisse indruk. Mogelijk vogelgriep. Gelukkig werd er nog wel door de vogel een krabbetje gevangen. Dat geeft hoop!

Broedt langs noordkust van Rusland, Alaska en Canada; blijft ‘s winters gewoonlijk in (sub)arctische kustwateren van de Noordwest- en Noordoost-Pacifische Oceaan en Noordwest vanaf Noorwegen. De soort wordt in het algemeen ‘s winters langs de kust vastgesteld, van oktober tot april, vooral in januari-februari. Er zijn enkele gevallen in het Hollandse plassengebied; één vogel overzomerde van januari tot eind september 1980. De soort werd tweemaal vóór 1946 gezien en er vond een buitengewone influx van negen individuen plaats tijdens de (strenge) winter van 1978/79. Bron Dutch Birding.nl

Voor meer info zie DutchAvifauna.NL

Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

18 januari, 2022

Sijsjes op bezoek in mijn Volkstuin

Vandaag kwam er een klein groepje Sijsjes langs op mijn Volkstuin. Deze altijd vrolijk kwetterende vogeltjes kunnen kennelijk ook in mijn berkebomen voedsel vinden. We kunnen er nog een paar maanden van genieten voordat ze weer vertrekken naar noordelijker en oostelijker gelegen bosgebieden. 

Iedere winter vertoeven er flinke aantallen sijzen in Nederland. Sijzen zijn zowel polder- als bosvogels. In polders vind je ze vooral in elzensingels, vaak samen met putters. Daar doen ze zich tegoed aan elzenzaad. Acrobatisch hangend aan de ‘proppen’ laten ze zich dan goed bekijken. Op zonnige winterdagen zingen de sijzen in koor. Als ze besluiten te broeden – en dat kan al in februari zijn – geven de mannetjessijzen zich over aan vlinderachtige baltsvluchten onder gezang dat vol zit met imitaties van andere vogels. Ze broeden in wisselende aantallen in ons land, op basis van instroom uit het oosten. De Sijs is een contrastrijke vinkensoort. Mannetje Sijs is opvallend geelgroen gekleurd met zwarte kruin, kin en vleugelstrepen. Het vrouwtje is meer grijsgroen en gestreept. Vleugels van beide zijn zwart met contrasterende gele vleugelstreep. Het korte, gevorkte staartje heeft ook gele staartzijden. Groepen foeragerende Sijzen kunnen variëren van enkele vogels tot een paar honderd en zijn vaak luidruchtig. De Sijs heeft een golvende vlucht. Bron: Vogelbescherming.nl 

 Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
 Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
 Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
 Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
 Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
 Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus

Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog.

15 januari, 2022

Bruine Boszanger bij Kinderdijk

Hemelsbreed ongeveer een 500m vanaf de Purperkoet in Alblasserdam zit nog een zeldzaamheid. Het gebeurt wel vaker als een bepaalde zeldzame soort vaak wordt bezocht dat er dan bij toeval ook in de directe omgeving hiervan een andere zeldzaamheid opduikt zoals in dit geval een Bruine Boszanger. Als zoveel vogelaars die dezelfde route lopen dan kan het niet missen of de vogel wordt ontdekt! 

De vogel liet zich goed horen (een soort smakkend geluid) maar des te moeilijker fotograferen. Het is een echte skulker. De vogel zat heel diep in het struikgewas langs de waterkant. Zeer spaarzaam kwam de vogel slechts enkele seconden in beeld. dat waren de momenten dat je hem kon fotograferen. Uiteindelijk lukte het enkele bewijsplaatjes te maken. Het was eigenlijk voor het eerst dat ik deze vogel wist te fotograferen.

Bruine Boszangers broeden in Siberië vanaf de Ob-rivier verder oost tot in Sakhalin en zuid tot in Mongolië, ze overwinteren in Noord-India en Zuidoost-Azië. Ze leiden soms een zwervend bestaan en doen dan ook West-Europa wel aan. Zeer zelden verblijft er dan een enkele Bruine Boszanger in Nederland. 

Bruine Boszanger   .   Dusky Warbler  ·  Phylloscopus fuscatus
Bruine Boszanger   .   Dusky Warbler  ·  Phylloscopus fuscatus
Bruine Boszanger   .   Dusky Warbler  ·  Phylloscopus fuscatus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

10 januari, 2022

Meerkoet

De oevervriendelijke slootkanten onlangs gerealiseerd op ons Volkstuincomplex van Thurlede trekken nu al veel meer Waterhoentjes en nu ook Meerkoeten aan. Dit koppel vanmorgen  aan de westkant van ons complex gefotografeerd.

Er is bijna geen park, kanaal of sloot in Nederland zonder meerkoeten. Zoet water met wat oevervegetatie is genoeg. De aantallen in Laag Nederland zijn het grootst. Tijdens het broedseizoen verdedigen deze zwarte vogels hun territorium fel tegen indringers. Ze zijn volledig roetgrijs gekleurd met een zwarte kop en een smalle witte vleugelachterrand. Spitse, witte snavel en witte bles. Adulten hebben een rode iris.

Meerkoet    .   Eurasian Coot  ·  Fulica atra

Meerkoet    .   Eurasian Coot  ·  Fulica atra
Meerkoet    .   Eurasian Coot  ·  Fulica atra
Meerkoet    .   Eurasian Coot  ·  Fulica atra
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

06 januari, 2022

Siberische Tjiftjaf in eigen Volkstuin

Op 3 januari werd ik verrast door een Siberische Tjiftjaf die kortstondig in mijn Volkstuin te zien was.  Het is zowieso al apart om de wintermaanden een gewone Tjiftjaf in de tuin te zien laat staan een Siberische. Het is altijd zinvol om eens goed te bekijken of er inderdaad sprake is van een Siberische Tjiftjaf en dat is nog niet zo makkelijk. Voor een goede determinatie is eigenlijk ook een geluidsopname gewenst. Omdat een geluidsopname ontbrak kon ik alleen maar afgaan op eerder gemaakte foto's en die vergelijken met mijn opnamen. Mijn eigen conclusie is dat de vogel naar mijn idee wel aan alle voorwaarden voldeed. Dit werd later bevestigd door Waarneming.nl die de waarneming met bewijs goed had gekeurd. 

De Siberische Tjiftjaf wordt in de meeste landen beschouwd als een ondersoort van de Tjiftjaf en broedt ten oosten van de Russische Petsjorarivier en overwintert van Irak tot India. In West-Europa komt deze ondersoort schaars voor, met name gedurende de laatste drie maanden van het jaar. 

Siberische Tjiftjaf   .  Phylloscopus collybita tristis
Siberische Tjiftjaf   .  Phylloscopus collybita tristis
Siberische Tjiftjaf   .  Phylloscopus collybita tristis
Siberische Tjiftjaf   .  Phylloscopus collybita tristis
Siberische Tjiftjaf   .  Phylloscopus collybita tristis
Siberische Tjiftjaf   .  Phylloscopus collybita tristis
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog

03 januari, 2022

Jan van Genten vissend bij de Maasvlakte

Afgelopen zondag kreeg ik een goede tip van Wilma van Holten dat er bij de Maasvlakte ter hoogte van de nieuwe stuifdijk een flinke groep vissende Jan van Genten waren gezien. Altijd weer een buitenkans om deze sierlijke vogels te fotograferen.

Slanke zeevogel met lange en smalle, spits toelopende vleugels. Volwassen jan-van-gent overwegend wit met zwarte vleugelpunten, gelige kop en zwart omrand oog. Zwarte poten met zwemvliezen. Eerstejaars jan-van-gent geheel bruin; wordt elk jaar wat witter en bereikt na vierde tot zesde levensjaar het volledige volwassenkleed. Duikt van 10 tot 40 meter hoogte steil in water om vis te vangen. 

Bron: Vogelbescherming.nl

Jan van Gent   .   Northern Gannet  ·  Morus bassanus
Jan van Gent   .   Northern Gannet  ·  Morus bassanus
Jan van Gent   .   Northern Gannet  ·  Morus bassanus
Jan van Gent   .   Northern Gannet  ·  Morus bassanus
Jan van Gent   .   Northern Gannet  ·  Morus bassanus
Jan van Gent   .   Northern Gannet  ·  Morus bassanus
Jan van Gent   .   Northern Gannet  ·  Morus bassanus
Toevallig had ik vorige week een paartje Jan van Genten geschilderd naar een eigen foto die ik heb gemaakt op Helgoland in Duitsland.
Meer schilderijen onlangs gemaakt zijn hier te zien.
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.