29 mei, 2024

Na meerdere pogingen: woudaap gezien!

Na verschillende pogingen heb ik gelukkig weer een Woudaap gezien. Er gingen twee pogingen aan vooraf en bij de derde keer lukte het me uiteindelijk om er eentje te zien. De aanhouder wint!

Het was een mannetje. De mannetjes arriveren vaak eerder dan de vrouwtjes op de broedgebieden. Al moet gezegd dat het dit jaar redelijk laat in het broedseizoen is.

Het mannetje heeft een kenmerkende "wróh" roep, dat lijkt op het blaffen van een hond in de verte. Dit dient om zijn territorium af te bakenen en vrouwtjes aan te trekken. In eerste instantie kon ik de locatie van de Woudaap bepalen aan de hand van dit typische blafgeluid dat ze maken.

Zijn roep is vaak de enige manier om zijn aanwezigheid waar te nemen, aangezien de vogel zelf moeilijk te zien is in de dichte rietrand waar hij verblijft. Ondanks de regelmatig opstekende regenbuien kwam de vogel uiteindelijk te voorschijn uit het riet.

Ik kon diverse leuke plaatjes maken van de Woudaap. Ben heel blij met het resultaat! 

Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

20 mei, 2024

Waardering voor de eigen omgeving

De maand mei is altijd voor vogelfotografie een zeer productieve maand. Vaak denk je dat het verderweg beter is (Lesbos) echter in de eigen omgeving valt rond deze tijd ook heel veel te beleven!! Ik heb nog even bedacht wat nu voor mij persoonlijk de betekenis is van vogelen en fotografie. Klik even rechtsboven op de tab Vogelen en Fotografie.

Grote Canadese Gans - Canada Goose - Branta canadensis
Brandgans   .   Barnacle Goose  ·  Branta leucopsis
Grauwe Gans   .   Greylag Goose  ·  Anser anser
 Krooneend   .    Red-crested Pochard  ·  Netta rufina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Gierzwaluw   .   Common Swift  ·  Apus apus
Koekkoek   .   Common Cuckoo  ·  Cuculus canorus
Holenduif   .    Stock Dove  ·  Columba oenas
Holenduif   .    Stock Dove  ·  Columba oenas
Fuut   .   Great Crested Grebe  ·  Podiceps cristatus
Fuut   .   Great Crested Grebe  ·  Podiceps cristatus
Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta
Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
 Tureluur    .   Common Redshank  ·  Tringa totanus
 Tureluur    .   Common Redshank  ·  Tringa totanus
 Tureluur    .   Common Redshank  ·  Tringa totanus
Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo
Aalscholver - Great Cormorant - Phalacrocorax carbo
Visarend    .    Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend    .    Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Grote Bonte Specht   .   Great Spotted Woodpecker  ·  Dendrocopos major
 Smelleken   -   Merlin   -   Falco columbarius
Grote Karekiet   .   Great Reed Warbler  ·  Acrocephalus arundinaceus
Rietzanger   .   Sedge Warbler  ·  Acrocephalus schoenobaenus
Kleine Karekiet   .   Eurasian Reed Warbler  ·  Acrocephalus scirpaceus
 Blauwborst   .    Bluethroat  ·  Luscinia svecica
Gele Kwikstaart   .   Western Yellow Wagtail  ·  Motacilla flava

Nachtegaal   .   Common Nightingale  ·  Luscinia megarhynchos

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.