24 juni, 2024

Allerlei

Soms heb je zoveel materiaal om te delen. Voor een verhaal lastig. Ik ga het toch maar proberen! 

 Grauwe Gans   .   Greylag Goose  ·  Anser anser

 Kolgans - Greater White-fronted Goose - Anser albifrons

Opmerkelijk was de aanwezigheid  op 17 juni jl.. van een Kolgans in de Vockenstaert.  Ze zijn inmiddels allemaal gearriveerd in hun broedgebieden. Je kijkt er snel overheen omdat je zoveel Grauwe ganzen ziet!!

Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta     Bergeend - Common Shelduck - Tadorna tadorna
Kluten zijn heel fel met het verdedigen van hun jongen. Zelfs een onschuldige Bergeend moet het ontgelden!

Gierzwaluw   .   Common Swift  ·  Apus apus

Een Gierzwaluw fotograferen is een hele uitdaging. 

Cetti's Zanger   .   Cetti's Warbler  ·  Cettia cetti

Cetti's Zanger   .   Cetti's Warbler  ·  Cettia cetti

Cetti's Zanger   .   Cetti's Warbler  ·  Cettia cetti
Dat geldt zeker ook voor de Cetti's zanger. Ze komen bijna nooit uit de dekking en doen ze het wel, dan vaak kortstondig!

 Turkse Tortel    .    Eurasian Collared Dove  ·  Streptopelia decaocto
Gelukkig werkt de Turkse tortel wel mee.

Dodaars   .   Little Grebe  ·  Tachybaptus ruficollis

 Fuut   .   Great Crested Grebe  ·  Podiceps cristatus
De Dodaars is vaak een hele schuwe soort dit in tegenstelling tot zijn veel grotere neef de Fuut.

 Kievit   .   Northern Lapwing  ·  Vanellus vanellus
Ook kieviten verdedigen hun territorium heel fel vooral tegen Zwarte Kraaien.

Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa

Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa

 Tureluur    .   Common Redshank  ·  Tringa totanus

 Tureluur    .   Common Redshank  ·  Tringa totanus
Ook de andere weidevogels zoals de Grutto en de Tureluur blijven waakzaam en gebruiken vaak een hoog uitzichtpunt om de omgeving in de gaten te houden.

Kokmeeuw - Black-headed Gull  ·  Chroicocephalus ridibundus

  Kleine Mantelmeeuw   .   Lesser Black-backed Gull  ·  Larus fuscus

Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo

Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo

Zwarte Stern   .   Black Tern  ·  Chlidonias niger

Zwarte Stern   .   Black Tern  ·  Chlidonias niger

Zwarte Stern   .   Black Tern  ·  Chlidonias niger
De Meeuwachtige en Sterns  zie je nu vaak foeragerend en zorgen hiermee voor hun nageslacht.

Ooievaar  .  White Stork  ·  Ciconia ciconia

 Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia

 Blauwe Reiger   .   Grey Heron  ·  Ardea cinerea

Purperreiger   .   Purple Heron  ·  Ardea purpurea
Broedzorg en opvoeding van de jongen vergt veel van de ouders.

 Ransuil - Long-eared Owl  ·  Asio otus
In mijn omgeving waren er twee broedgevallen van de Ransuil. Geweldig nieuws! 

Boomvalk   .   Eurasian Hobby  ·  Falco subbuteo

Boerenzwaluw   .   Barn Swallow  ·  Hirundo rustica

 Grasmus   .   Common Whitethroat  ·  Curruca communis

De Boomvalk is een echte libellen en Gierzwaluw jager.

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

18 juni, 2024

Steenuilen schrikken van Sperwer

Vorige week was ik er getuige van dat een koppel Steenuilen werd opgeschrikt door een Sperwer. Hoewel de Sperwer nauwelijks groter is zat de schrik er goed in bij de Steenuilen en ze doken meteen weg onder het asbest golfplaten dak. 

Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua

Sperwer   .   Eurasian Sparrowhawk  ·  Accipiter nisus
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

15 juni, 2024

Tafeleend

Na alle aandacht de afgelopen tijd die gericht was op de Noord Amerikaanse dwaalgast de grote tafeleend leek het me een goed idee om onze eigen tafeleend voor het voetlicht te brengen. 

De tafeleend is wijdverspreid in Europa en Azië. In Nederland is het een algemene broedvogel, maar ze worden ook vaak waargenomen als trekvogel en wintergast. Tafeleenden geven de voorkeur aan grote, ondiepe zoetwatermeren, plassen en langzaam stromende rivieren met een overvloed aan ondergedoken waterplanten. Het mannetje heeft een kastanjebruine kop en hals, een zwart borststuk, een grijs lichaam en zwarte staart. De ogen zijn rood en de snavel is blauwgrijs met een zwarte punt.  Het vrouwtje is minder opvallend gekleurd dan het mannetje, met een bruingrijze kop en lichaam en een meer uniforme kleur. De ogen zijn bruin. Tafeleenden zijn overdag actief en brengen veel tijd door met duiken op zoek naar voedsel. Ze zijn sociale vogels en worden vaak in groepen gezien, vooral buiten het broedseizoen. Hun dieet bestaat voornamelijk uit waterplanten, maar ze eten ook insecten, weekdieren en andere kleine waterdieren. Tafeleenden duiken vaak om voedsel van de bodem van meren en plassen te halen. Het broedseizoen begint in de late lente. De vrouwtjes bouwen nesten in dicht riet of andere vegetatie nabij water. Een legsel bestaat meestal uit 8-10 eieren, die door het vrouwtje worden uitgebroed. De jongen zijn nestvlieders en kunnen vrijwel meteen na het uitkomen zwemmen en voedsel zoeken. De tafeleend is een trekvogel. De populaties in Noord- en Oost-Europa trekken in de winter naar zuidelijker gelegen gebieden, zoals Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. In Nederland kunnen ze zowel broedvogels als overwinteraars zijn. De tafeleend wordt door de IUCN als 'gevoelig' (Near Threatened) geclassificeerd. Hoewel de soort wijdverspreid is, zijn er zorgen over afnemende populaties, vooral in Europa, door habitatverlies, vervuiling en jacht. 

Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Vrouwtje Tafeleend uit mijn archief   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn Vorige Blog.