03 juni, 2024

Grote Tafeleend

Vorige week werd er een Grote Tafeleend gemeld van de Nieuwe Driemanspolder. Ik nam de melding niet direct serieus. In het verleden waren er wel vaker meldingen gedaan die later werden beschouwd als ontsnapte vogels uit waterwildcollecties. Ben benieuwd wat de CDNA commissie voor oordeel geeft over deze vogel. De vogel is ongeringd en vertoont geen vleugelbeschadigingen. het ziet er veelbelovend uit! Het zou voor mij zelfs een nieuwe wereldsoort zijn!!!

De Grote Tafeleend, ook bekend als de canvasback, is een grote eenden soort die nauw verwant is aan de Europese tafeleend. Het is een Noord-Amerikaanse broedvogel die slechts hoogst zelden afdwaalt naar Europa. In tegenstelling tot de kleinere Europese Tafeleend, heeft de Grote Tafeleend een groter en langer lichaam. Het mannetje heeft een opvallend langwerpige, roodbruine kop en hals, een wit lichaam en een zwarte borst. Het vrouwtje is over het algemeen grijsbruin gekleurd. De Grote Tafeleend is een duikeend die voornamelijk leeft van waterplanten en kleine ongewervelden die ze van de bodem opduikt. Ze broeden in moerasgebieden en langs de oevers van meren en rivieren in Noord-Amerika. 


Grote Tafeleend   -   Canvasback    -     Aythya valisineria
Grote Tafeleend   -   Canvasback    -     Aythya valisineria
Grote Tafeleend   -   Canvasback    -     Aythya valisineria
Grote Tafeleend   -   Canvasback    -     Aythya valisineria
Grote Tafeleend   -   Canvasback    -     Aythya valisineria
Grote Tafeleend   -   Canvasback    -     Aythya valisineria
Grote Tafeleend   -   Canvasback    -     Aythya valisineria
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten