15 juni, 2024

Tafeleend

Na alle aandacht de afgelopen tijd die gericht was op de Noord Amerikaanse dwaalgast de grote tafeleend leek het me een goed idee om onze eigen tafeleend voor het voetlicht te brengen. 

De tafeleend is wijdverspreid in Europa en Azië. In Nederland is het een algemene broedvogel, maar ze worden ook vaak waargenomen als trekvogel en wintergast. Tafeleenden geven de voorkeur aan grote, ondiepe zoetwatermeren, plassen en langzaam stromende rivieren met een overvloed aan ondergedoken waterplanten. Het mannetje heeft een kastanjebruine kop en hals, een zwart borststuk, een grijs lichaam en zwarte staart. De ogen zijn rood en de snavel is blauwgrijs met een zwarte punt.  Het vrouwtje is minder opvallend gekleurd dan het mannetje, met een bruingrijze kop en lichaam en een meer uniforme kleur. De ogen zijn bruin. Tafeleenden zijn overdag actief en brengen veel tijd door met duiken op zoek naar voedsel. Ze zijn sociale vogels en worden vaak in groepen gezien, vooral buiten het broedseizoen. Hun dieet bestaat voornamelijk uit waterplanten, maar ze eten ook insecten, weekdieren en andere kleine waterdieren. Tafeleenden duiken vaak om voedsel van de bodem van meren en plassen te halen. Het broedseizoen begint in de late lente. De vrouwtjes bouwen nesten in dicht riet of andere vegetatie nabij water. Een legsel bestaat meestal uit 8-10 eieren, die door het vrouwtje worden uitgebroed. De jongen zijn nestvlieders en kunnen vrijwel meteen na het uitkomen zwemmen en voedsel zoeken. De tafeleend is een trekvogel. De populaties in Noord- en Oost-Europa trekken in de winter naar zuidelijker gelegen gebieden, zoals Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. In Nederland kunnen ze zowel broedvogels als overwinteraars zijn. De tafeleend wordt door de IUCN als 'gevoelig' (Near Threatened) geclassificeerd. Hoewel de soort wijdverspreid is, zijn er zorgen over afnemende populaties, vooral in Europa, door habitatverlies, vervuiling en jacht. 

Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Vrouwtje Tafeleend uit mijn archief   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn Vorige Blog.

1 opmerking: