10 september, 2020

Vogelfotografie in de Volkstuin

Onlangs is een artikel gepubliceerd dat ik heb geschreven voor het Vakblad voor natuurlijk tuinieren. Dit is een uitgave van de AVVN. Dit is een overkoepelende organisatie van alle Volkstuinverenigingen in Nederland. Hierbij is dus ook de Volkstuinvereniging Thurlede, waar ik lid van ben, bij aangesloten. Het leek me wel een passend dat artikel ook op mijn Blog te publiceren.
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog

24 augustus, 2020

Klein Waterhoen bij Budel

Al enkele dagen is er heel eenvoudig een Klein Waterhoen te zien bij Budel. Vanmorgen moesten we desondanks wel even geduld hebben voordat de vogel zich liet zien. Het wachten werd beloond. Dit is echt een sensatie! Ze zijn in Nederland superzeldzaam. Vaak heel moeilijk te observeren! De vogel is zeer tam en is heel mooi te fotograferen. Opvallend was het zeer kleine plasje en de afwezigheid van Meerkoet en Waterhoen. Dit was voor de vogel kennelijk een groot voordeel zonder zijn directe voedselconcurenten!

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva
Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parvaAl vast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog.

18 augustus, 2020

Drie zeldzame soorten

Al enkele dagen zit er bij Westerschouwen een Bijeneter. Best wel bijzonder omdat ze in de regel niet zo lang op een bepaalde plek verblijven tenzij er sprake is van een broedgeval. Heel mooi konden we het gedrag observeren vanaf de Westerseweg. De Bijeneter keerde telkens weer terug naar zijn uitkijkpost in de dode boom. Regelmatig belaagt door Boerenzwaluwen. Doen ze dat uit broodnijd! Geen idee. Het was wel grappig om te zien.


Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster


Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster


Van een fotograaf ter plaatse kregen we een tip over een broedgeval van een paarje Steltkluten. Niet ver uit de buurt was de plek eenvoudig te vinden. De steltkluten hebben twee jongen, het waren er oorspronkelijk 4. Niet zo gek met ook nog een broedgeval van een Bruine kiekendief in de buurt.


Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus

Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus

Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus

Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus


Ons volgende doel was het Kleinst waterhoen bij Wissekerke. De plek was snel gevonden! De vogel liet zich wel zien maar was toch regelmatig uit beeld. Door de hevige regenval 's nachts was het waterpeil in het plasje behoorlijk gestegen en was van het oorspronkelijke  slikrandje weinig over. 


Kleinst Waterhoen - Baillon's Crake . Porzana pusilla

Kleinst Waterhoen - Baillon's Crake . Porzana pusilla

Kleinst Waterhoen - Baillon's Crake . Porzana pusilla
 

Natuurlijk kon een bezoek aan de nabij gelegen vogelhut bij de Inlaag Keihoogte niet uitblijven. Dat leverde nog enkele leuke plaatjes op.


Oeverloper - Common Sandpiper . Tringa hypoleucos

Oeverloper - Common Sandpiper . Tringa hypoleucos
Bosruiter - Wood Sandpiper .  Tringa glareola

Witte Kwikstaart - White Wagtail  ·  Motacilla alba


Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.