12 oktober, 2020

Koperwiek

Er is op dit moment heel veel trek te zien van Koperwieken. Ook vlogen er veel Koperwieken over mijn volkstuin en maakten soms een tussenlanding op de hoge bomen in de omgeving.

De Koperwiek is in Nederland een wintergast die regelmatig samen met Kramsvogels ( Turdus pilaris )  te zien is. Beide soorten leven in het najaar vaak in groepen en foerageren dan in besdragende struiken in parken/tuinen en op de grond in weilanden en langs bosranden. Qua grootte is de Koperwiek vergelijkbaar met de Zanglijster ( Turdus philomelos ), waarmee hij verward kan worden. Een Koperwiek heeft echter een grote roestkleurige vlek op de flanken die doorloopt tot onder de oksels. Verder heeft de soort een opvallende lichte wenkbrauw- en mondstreep die contrasteren met de rest van de kop. Gegevens ontleend aan Waarneming.nl

Kramsvogel

Vanmorgen hoorde ik kramsvogels roepen! Er was heel veel trek geweest de afgelopen dagen. Langs de kust vlogen meer dan 250000 koperwieken voorbij! De kramsvogels waren wel ver in de minderheid. Als er zoveel doortrek is dan is dat in mijn volkstuin ook merkbaar. Zoals dus ook vandaag. Op flinke afstand maar toch een foto gemaakt vanuit mijn tuin lukte het me een kramsvogel te fotograferen.

De Kramsvogel broedt in het Oosten van het land en is daarnaast een talrijke doortrekker en wintergast. Foerageert in de winter in grote groepen in boomgaarden, op weilanden en op duindoorns. Ook samen te zien met Koperwieken. Gegevens ontleend aan waarneming.nl
01 oktober, 2020

Velduil een onverwachte gast

Op 18 augustus j.l. werd ik door een mede tuinder gemaild dat er een uil te zien was bij haar buurvrouw in de Volkstuin. Deze tuin ligt schuin tegenover mijn volkstuin. Omdat ik gek ben op uilen ben ik terstond gaan kijken. Mijn volkstuin ligt op ca. 1000m van mijn huis dus ik was snel ter plaatse.

Op de plek aangekomen zag ik al snel de uil in de spar zitten. Mijn eerste conclusie dit is een Ransuil... Weken later toen ik de foto's nog een keer bekeek kwam ik tot een andere conclusie: Velduil!

Dit is toch wel heel bijzonder. Een Velduil in een boom op een volkstuinpark verwacht je daar eigenlijk niet. Vandaar mijn vergissing.

De velduil is een vogel van open terrein, met een voorkeur voor moerassige gebieden en venen. Hij lijkt op een ransuil, maar heeft veel kortere oorpluimen en een gele iris. De soort is vaak overdag actief. Velduilen zijn zwervers en leggen soms enorme afstanden af. Als broedvogel zeldzaam geworden. ’s Winters soms kleine invasies van velduilen uit Noord- en Noordoost-Europa. 

Het verenkleed van de velduil is overwegend licht geelbruin. De bovenzijde heeft een grof patroon van donkerbruine vlekken. Dit biedt goede camouflage op de grond. De onderzijde is witachtig geel met donkere vlekken. Poten en tenen zijn bevederd. In vlucht valt de lichte onderzijde van de vleugels op, met een donkere vlek bij de vleugelboeg en zwart gestreepte vleugelpunten. 

Jaagt laag boven de grond. De velduil leeft in open terrein met lage vegetatie en dekkingsmogelijkheden. Heeft een voorkeur voor vochtige, deels moerassige laagten met verlandings zones, veengebieden en open duinlandschappen met vochtige plaatsen. Daarnaast ook wel broedend op boerenland, zowel grasland als akkerland. Waar gunstige voedselomstandigheden ontstaan, kunnen velduilen zich onverwacht in allerlei open-terreinsituaties vestigen. Dankzij een veldmuizenpiek in 2014 kwamen vele tientallen paren velduilen tot broeden, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Friesland alleen al telde dat jaar minimaal 53 broedparen.

Het voedsel bestaat Vooral uit woelmuizen (veldmuizen, aardmuizen). Bij gebrek hieraan schakelt de velduil over op andere kleine zoogdieren en op kleine vogels. Op IJsland is de bosmuis belangrijkste prooi.

De velduil leidt in vrijwel alle seizoenen een nomadisch bestaan en verblijft waar de omstandigheden geschikt zijn. Dat is waar hij voldoende voedsel en veiligheid (dekking, rust) vindt. Velduilen uit het noordoosten van Europa trekken ’s winters in zuidelijke en zuidwestelijke richting.

Gegevens ontleend aan Vogelbescherming.


Velduil - Short-eared Owl  ·  Asio flammeus 
Velduil - Short-eared Owl  ·  Asio flammeus 
Velduil - Short-eared Owl  ·  Asio flammeus 
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.