04 augustus, 2016

Gaai

Grote vogel met een prachtig verenkleed. De boven- en onderdelen zijn roze bruin. De vleugels zijn zwart met opvallende blauwe en zwarte handdekveren, die goed te zien zijn in vlucht en zit. Hij heeft een zwarte staart en een opvallend witte stuit. De kruin is gestreept, de keel wit en hij heeft een zwarte snorstreep. De Gaai wordt vaak met zijn krijsende "krèh" contactroep in verband gebracht. Dit doet de vogel echter tekort. De Gaai is een zeer goede imitator en kan zonder probleem een havik of buizerd nadoen. Zijn zang is mooi prevelend en wordt niet vaak gehoord. Hij bewoond loof- en naaldbos, bosschages en parken en tuinen. Zijn voedsel bestaat uit noten, zaden, wormen, rupsen, eikels, insecten, bessen, eieren en jonge vogels.

Geen opmerkingen: