04 augustus, 2016

Ekster

De Ekster is makkelijk te herkennen aan de zwart   witte tekening van zijn verenkleed. Ook valt zijn   luidruchtige gedrag op. De bovendelen zijn zwart en de onderdelen wit. Het zwart van de kop loopt uit in een opvallende borstband. De witte ovalen in de  vleugels en de lange groen glanzende staart vallen erg op. Je kan ze vinden overal waar bomen zijn, in open landschap met boomgroepen en hagen, parken, in de buurt van menselijke bewoning en in steden. Natuurlijk ook op ons volkstuinpark Thurlede. Zijn voedsel bestaat uit Insecten, wormen, slakken, aas, kadavers, gemorste voedselresten, eieren en  jonge zangvogels.Het nest bestaat uit een stevig overdekt bouwsel van takken en twijgen hoog in een boom. Ze leggen 5-8 eieren die in 18-21 dagen worden uitgebroed door het vrouwtje. De jongen komen na 3-4 weken uit en   worden dan nog 6-8 weken gevoerd. Ze zijn van nature zeer waakzaam en vrij moeilijk te fotograferen. Waarschijnlijk komt hun schuwheid voort uit het feit dat ze lange tijd een onbeschermde status hadden en vrij bejaagd mochten worden.


Geen opmerkingen: