20 augustus, 2016

Waterhoen

Een Waterhoen is een zwarte vogel met een opvallende snavel met een de rode bles en gele punt. De zijkant is voor zien van een witte flankstreep en de onderzijde van de staart is wit. De poten zijn groen. Als de Waterhoen langs de waterkant loopt dan valt het wippen van het korte staartje op! Overal waar  water is met een begroeiing aan de waterkant kan je het Waterhoen vinden. Ze eten waterplanten en grassen, ook wel insecten en andere ongewervelden. Dit voedsel wordt zowel op het water als aan de oever verzameld. Het nest wordt gemaakt van droog riet en veren en bevindt zich vlak boven het waterniveau op een modderbank of tussen een bosje planten. Het   Waterhoen maakt soms ook wel gebruik van oude nesten. Het legsel bestaat uit 5 tot 11 eieren en wordt door beide ouders uitgebroed. Na drie weken worden de kuikens geboren. De jongen kunnen na 6 a 7 weken vliegen. Het Waterhoen is een schuwe bezoeker van uw tuin en stelt zicht tevreden met wat er van de voedertafel valt en wat andere bezoekers morsen. Vooral in de wintermaanden zijn ze actief in mijn volkstuin ze vormen dan ook kleine groepjes vormen die in het voorjaar weer uit elkaar vallen. Ze worden dan zeer onverdraagzaam jegens elkaar en vormen paartjes die hun territorium met hand en tand verdedigen.Geen opmerkingen: