04 augustus, 2016

Zanglijster

De Zanglijster heeft een goede schutkleur, zeker als je hem op de rug ziet. Aan de voorkant heeft hij een lichte borst met zwarte stippels. De manier van voortbewegen is heel karakteristiek. Stukjes rennen, dan weer stilstaan en luisteren en dan weer stukjes hippen. Het eerste wat opvalt aan de Zanglijster is zijn zeer verdragende zang. Vroeg in het voorjaar, soms al in januari begint hij te zingen en zijn territorium af te bakenen. claimen. Liefst op het hoogste puntje van een boom, zodat de zang heel ver te horen is. Hij heeft een zeer  gevarieerde zang en kan ook erg goed imiteren. Hij heeft verschillende vogels op zijn repertoire staan. De klanken die hij uitstoot herhaalt hij vaak drie of vier keer en er zitten veel ie-klanken in. Ze komen voor in  bossen, parken en tuinen. Zijn voedsel  bestaat uit wormen, duizendpoten, keverlarven, rupsen, bessen, zaden en fruit. Als de voedselvoorraad op begint te raken, schakelt hij over op slakken.

Geen opmerkingen: